Wat is HSP?


“Was je als kind al gevoelig voor wat er zich om je heen afspeelde? Vond je het hartverscheurend als een worm werd gevoerd aan een kip? Of als je zag dat een vis aan een haak werd gevangen? Ben je gevoelig voor de stemmingen van anderen? Een goede kans dat je een gevoelig karakter hebt en tot de hoog sensitieve personen kan worden gerekend”.

Gevoelige mensen zijn zich bewust van de meer subtiele signalen uit de omgeving, een eigenschap die in veel situaties nuttig kan zijn. De keerzijde is echter dat zij relatief gemakkelijk overvoerd raken in een omgeving met veel mensen, veel indrukken of veel geluiden.

HSP (overgevoelige mensen dus) kan een dusdanige belasting zijn dat er zowel psychische als fysieke problemen ontstaan. HSPers staan te veel “open” waardoor zij emoties uit de omgeving overnemen en zich daardoor moe en uitgeput voelen.

Als je je bewust wordt een HSP te zijn kun je er makkelijker mee omgaan, zelfkennis is het eerste dat je je eigen moet maken. Leren jezelf en de wereld te begrijpen vanuit de wetenschap dat je hoog gevoelig bent. Leren begrijpen dat niet iedereen hetzelfde ziet, hoort of voelt. En juist ook de positieve kanten van een grote gevoeligheid ontdekken. Er zijn veel manieren om je te leren om te gaan met je overgevoeligheid. Als sensi-therapeut kan ik je hierin coachen.

Nog enkele opmerkingen over HSPers:

Gevoeligheid heeft dus voor- en nadelen, maar in onze cultuur is deze karaktertrek zeker niet ideaal. HSPers hebben in hun jeugd vaak last gehad van goedbedoelende ouders en leraren die hen wilden helpen hun gevoeligheid te overwinnen, alsof het ging om een afwijking. Dat heeft ze angstig gemaakt en juist daardoor konden ze moeilijke situaties minder goed aan. Zo raakten ze in een negatieve spiraal van angst en overgevoeligheid. Ook kinderen in hun omgeving zullen niet altijd even vriendelijk zijn geweest. Volwassen HSP’s hebben waarschijnlijk meer moeite gehad om een goede baan te vinden en een goede relatie op te bouwen. Ook hun gevoel van eigenwaarde en hun zelfvertrouwen hebben vaak te lijden gehad onder hun hoge gevoeligheid, die vaak gepaard gaat met verlegenheid.

 css.php