Wat is Tera Mai™


Tera Mai is de naam van een healing-systeem dat gebaseerd is op de 4 elementen. (Aarde, Water, Lucht, Vuur) Het Amerikaanse energiemedium Kathleen Milner heeft de naam aan dit healing-systeem gegeven en wereldwijd als beschermde handelsnaam geïntroduceerd.

De rede van dit trade mark is, dat iedereen die deze naam gebruikt verplicht is exact de initiaties op dezelfde manier door te geven zoals Kathleen Milner uitdraagt.

Iedereen is er dus zeker van dat hij of zij dezelfde initiaties krijgt.

Voor meer informatie over Reiki volgens het Tera Mai™ systeem:
www.tera-mai-reiki.nl
www.teramai.nlcss.php